Молодшим спеціалістам

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра.
 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра з правом зарахування за державним замовленням

 

Необхідні документи:

- паспорт (оригінал+копія);
- ідентифікаційний код (оригінал+копія);

- 4 фото розміром 3х4;
- сертифікат ЗНО;
- диплом «молодшого спеціаліста» з додатком (оригінал+копія);

- медична довідка 086-О для вступників спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»;
- військовий квиток або посвідчення про приписку (оригінал та копія) (крім випадків, передбачених законодавством);
- свідоцтво про зміну імені/свідоцтво про шлюб (за наявності).

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

І тур

ІІ тур (для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2021 року

14 липня 2021 року

15 вересня 2021 року

15 вересня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

23 липня 2021 року о 18.00

23 липня 2021 року о 18.00

22 вересня 2021 року

22 вересня 2021 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

24 липня – 30 липня 2021 року

24 липня – 30 липня 2021 року

23 вересня – 24 вересня 2021 року

23 вересня – 24 вересня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

02 серпня 2021 року не пізніше 12.00

02 серпня 2021 року не пізніше 12.00

27 вересня 2021 року не пізніше 12.00

27 вересня 2021 року не пізніше 12.00

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

06 серпня 2021 року о 18.00

06 серпня 2021 року о 18.00

-

-

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 12.00 09 серпня 2020 року

не пізніше 12.00 09 серпня 2020 року

-

-

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2021 року о 17:00

не пізніше 30 вересня 2021 року о 17:00

не пізніше 30 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року