Магістратура

Вступ на магістратуру здійснюється на основі диплому освітнього ступеня (далі - ОС) «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня (далі - ОКР) «спеціаліст».

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями  014 «Середня освіта», 017 «Фізична культура і спорт», 025 «Музичне мистецтво», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія»,  051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 122 «Комп'ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 144 «Теплоенергетика», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини»

Для вступу за ОС «магістр» абітурієнт повинен скласти  Єдиний вступний іспит з іноземної мови.

ОБОВ`ЯЗКОВИЙ перелік документів для реєстрації на Єдиний вступний іспит з іноземної мови.

- заява (заповнюється особисто вступником);

- документ, що посвідчує особу та громадянство;

- 1 кольорова фотокартка (3х4);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- свідоцтво про зміну імені/свідоцтво про шлюб (за наявності);

- документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2021 році, виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань.

Етапи вступної кампанії

І тур

ІІ тур (для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

11 травня - 03 червня 2021 року до 18:00

11 травня - 03 червня 2021 року до 18:00

-

-

Реєстрація для складання вступного іспиту з іноземної мови, для осіб, які вступають на основі вступного іспиту

 

11 травня - 03 червня 2021 року до 18:00

11 травня - 03 червня 2021 року до 18:00 

-

-

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають за результатами вступного іспиту

22 червня – 25 червня 2021 року

22 червня – 25 червня 2021 року

 

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту та вступний іспит з іноземної мови для осіб, які вступають на основі вступного іспиту

 

30 червня

2021 року

30 червня

2021 року

-

-

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня 2021 року

з 01 липня 2021 року

15 вересня 2021 року – 22 вересня 2021 року

15 вересня 2021 року – 22 вересня 2021 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають за результатами єдиного вступного іспиту

15 липня

- 23 липня 2021 року

15 липня

- 23 липня 2021 року

15 вересня 2021 року – 22 вересня 2021 року

15 вересня 2021 року – 22 вересня 2021 року

Фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) і вже складали єдиний вступний іспит

 

19 липня – 30 липня 2021 року

19 липня – 30 липня 2021 року

23 вересня – 24 вересня 2021 року

23 вересня – 24 вересня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 

02 серпня 2021 року

не пізніше 

02 серпня 2021 року

27 вересня 2021 року не пізніше 12.00

27 вересня 2021 року не пізніше 12.00

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

до 18 години 07 серпня 2021 року

до 18 години 07 серпня 2021 року

-

-

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше

12 серпня 2021 року

не пізніше

12 серпня 2021 року

-

-

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше  19 серпня 2021 року

не пізніше  19 серпня 2021 року

-

-

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2021 року о 17:00

не пізніше 30 вересня 2021 року о 17:00

не пізніше 30 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

 

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»

Для вступу за ОС «магістр», спеціальності 081 «Право» необхідно скласти Єдиний вступний іспит з іноземної мови та Єдине фахове вступне випробування права та загальних навчальних правничих компетентностей (далі - Єдині фахові вступні випробування).

ОБОВ`ЯЗКОВИЙ перелік документів для реєстрації на Єдині вступні випробування.

- заява (заповнюється особисто вступником);

- документ, що посвідчує особу та громадянство;

- 2 кольорові фотокартки (3х4);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- свідоцтво про зміну імені/свідоцтво про шлюб (за наявності);

- документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2021 році, виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань

 

 

Етапи вступної кампанії

І тур

ІІ тур (для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

11 травня - 03 червня 2021 року до 18:00

11 травня - 03 червня 2021 року до 18:00

-

-

Реєстрація для складання вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

11 травня - 03 червня 2021 року до 18:00

11 травня - 03 червня 2021 року до 18:00

-

-

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають за результатами вступних іспитів

22 червня – 25 червня 2021 року

22 червня – 25 червня 2021 року

15 вересня 2021 року – 22 вересня 2021 року

15 вересня 2021 року – 22 вересня 2021 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту та вступний іспит з іноземної мови для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

30 червня

2021 року

30 червня

2021 року

-

-

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування та фахове вступне випробування для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

02 липня 2021 року

02 липня 2021 року

-

-

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня 2021 року

з 01 липня 2021 року

15 вересня 2021 року – 22 вересня 2021 року

15 вересня 2021 року – 22 вересня 2021 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають за результатами єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

15 липня

- 23 липня 2021 року

15 липня

- 23 липня 2021 року

15 вересня 2021 року – 22 вересня 2021 року

15 вересня 2021 року – 22 вересня 2021 року

Фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) і вже складали єдиний вступний іспит

19 липня

– 30 липня 2021 року

19 липня

– 30 липня 2021 року

23 вересня – 24 вересня 2021 року

23 вересня – 24 вересня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 

02 серпня 2021 року

не пізніше 

02 серпня 2021 року

27 вересня 2021 року не пізніше 12.00

27 вересня 2021 року не пізніше 12.00

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

до 18 години 07 серпня 2021 року

до 18 години 07 серпня 2021 року

-

-

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше

12 серпня 2021 року

не пізніше

12 серпня 2021 року

-

-

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше  19 серпня 2021 року

не пізніше  19 серпня 2021 року

-

-

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2021 року о 17:00

не пізніше 30 вересня 2021 року о 17:00

не пізніше 30 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

 


 

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра, які здобули ступінь «магістр» (ОКР «спеціаліст»), проводиться в такі строки (за всіма формами навчання, спеціальностями)

 

Етапи вступної кампанії

І тур

ІІ тур

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

15 липня

2021 року

15 липня

2021 року

15 вересня 2021 року

15 вересня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2021 року

23 липня 2021 року

22 вересня 2021 року

22 вересня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань

19 липня

– 30 липня 2021 року

19 липня

– 30 липня 2021 року

23 вересня – 24 вересня 2021 року

23 вересня – 24 вересня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 

02 серпня 2021 року

не пізніше 

02 серпня 2021 року

27 вересня 2021 року не пізніше 12.00

27 вересня 2021 року не пізніше 12.00

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

до 18 години 07 серпня 2021 року

до 18 години 07 серпня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше

12 серпня 2021 року

не пізніше

12 серпня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року

 

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Територіальне управління та місцеве самоврядування» проводиться в такі строки

 

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань

24 липня – 30 липня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше  02 серпня 2021 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування

до 18 години 07 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 12 серпня 2021 року