Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ,

ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

рис

 

рис  

Директор НН ІУЕП

ГОРНИК Володимир Гнатович
доктор наук з державного управління, доцент

 

Заступник директора НН ІУЕП

ЄВТУШЕНКО Олександра Миколаївна

рис
 
 

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

рис

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ

рис

Завідувач кафедрою

ПУТІНЦЕВ Анатолій Васильович

кандидат економічних наук, доцент

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

рис

 

Завідувач кафедрою 

БЕЗУС Павло Іванович

кандидат економічних наук, доцент

 

КАФЕДРА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

рис

Завідувач кафедрою

ПЕТРОВСЬКА Ірина Олегівна

кандидат економічних наук, доцент,

старший науковий співробітник

 
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ
рис

Завідувач кафедрою

КРАВЧЕНКО Сергій Олександрович

доктор наук з державного управління, професор

 

Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями

051 «Економіка»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент»
076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»
101 «Екологія»
103 «Науки про Землю»
241 «Готельно-ресторанна справа»
242 «Туризм»

281 «Публічне управління та адміністрування»
292 «Міжнародні економічні відносини»

 

НАУКОВІ ЗАХОДИ

III Міжнародна науково-практична конференція «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Програма III Міжнародної науково-практичної конференції «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Розширена програма III Міжнародної науково-практичної конференції «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Контакти
Електронна адреса інституту: nniuep@tnu.edu.ua
Телефон:

(097) 652-97-61
(099) 273-67-12