Спеціалізовані вчені ради

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 52.051.06

Спеціалізовану Вчену раду Д 52.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» відкрито згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1412 від 18.12.2018 року.

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 52.051.11

Спеціалізовану Вчену раду К 52.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» та 25.00.02 «Механізми державного управління» відкрито згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 612 від 7.05.2019 року.

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ