Наука

Наука admin чт, 02/23/2017 - 18:11

Докторантура

Докторантура admin чт, 02/23/2017 - 18:21

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом до докторантури

Галузь знань

Спеціальність

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

08

Право

081

Право

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

03

Гуманітарні науки

033

Філософія


Вартість навчання, прийом 2020 року

Спеціальність

Вартість навчання

(грн.)

051

Економіка

17200

281

Публічне управління та адміністрування

17200

081

Право

17200

032

Історія та археологія

17200

033

Філософія

17200

053

Психологія

17200


Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

30 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв і документів

17 вересня 2021 року

Терміни зарахування вступників

18 жовтня 2021 року

Початок навчання в докторантурі

18 жовтня 2021 року

Див.тут.: Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук у Таврійському національному університеті імені В.І.Вернадського у 2021 році

Для уточнення інформації звертатись за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб.318

 

Наукові заходи

Наукові заходи admin чт, 02/23/2017 - 18:22

Запрошуємо взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції "ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ" (30 листопада - 1 грудня 2021 року)

 

Запрошуємо взяти участь у науковому симпозіумі з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів "Актуальні питання: "Здоров'я і довголіття, фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження. Комплементарні методи, як здоровий спосіб життя"

ПРОГРАМА науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Актуальні питання: «здоров’я і довголіття – фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження. Комплементарні методи як здоровий спосіб життя» (22-23 жовтня 2021 року)

 

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській відкритій науково-практичній конференції "Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні"

 

Запрошуємо прийняти участь у заходах, присвячених ТИЖНЮ ПСИХОЛОГІЇ.

 

Майстер-класи, лекції, концертна програма та міжнародна науково-практична конференція «Соціально-психологічні проблеми суспільства» відбуватимуться 12-17 квітня 2021 року, он-лайн.)

 

Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Актуальні питання комплементарної/ альтернативної медицини в оздоровчих практиках». Конференція відбуватиметься 16 - 17 квітня 2021 року. (Київ, он-лайн/оф-лайн)

 

Правила роботи з інформаційним ресурсом зарубіжних баз даних наукової інформації  на платформі EBSCOhost

 

Ефективне використання наукометричних баз даних платформи EbscoHOST в університеті

 

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
«Ринок землі: реалії та очікування» (Конференція відбуватиметься на платформі Facebook  з 25 по 28 травня 2020 року)

 

Запрошуємо взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «ВІДКРИТІ ЕВОЛЮЦІОНУЮЧІ СИСТЕМИ» (Київ, 19-21  травня 2020 року)
 

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «НЕФОРМАЛЬНА ТА ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК РЕСУРС РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ» (Київ, 22  травня 2020 року)
 

Запрошуємо прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА», (Київ, 11-12 червня 2020 року)

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ» (Київ, 21-22 листопада 2019 р.)

Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ» (Київ, 22-23 листопада 2018 р.)

Запрошуємо взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ» (2 грудня 2020 року)

Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ» (Київ, 2 грудня 2020 р.)

 

 

Періодичні видання ТНУ

Періодичні видання ТНУ editor вт, 05/16/2017 - 10:47
25.02.2020
26.09.2017
16.05.2017
4183r.pdf350.35 КБ
16.05.2017
4184r.pdf343.41 КБ
16.05.2017
4185r-001.pdf336.38 КБ
16.05.2017
9305pr.pdf312.27 КБ
"Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції"

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації

16.05.2017
5081pr.pdf298.25 КБ
"Економіка Криму"

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Рада молодих вчених

Рада молодих вчених admin чт, 02/23/2017 - 18:21

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради admin чт, 02/23/2017 - 18:20

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 52.051.06

Спеціалізовану Вчену раду Д 52.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» відкрито згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1412 від 18.12.2018 року.

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 52.051.11

Спеціалізовану Вчену раду К 52.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» та 25.00.02 «Механізми державного управління» відкрито згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 612 від 7.05.2019 року.

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ